Kosteusmittaus  

Kosteusmittaukset ja kosteuskartoitukset

Sertifioitu kosteuden mittaaja


Kosteusmittaus paljastaa onko rakenteissa liikaa kosteutta 


Rakenteissa piilevän kosteuden tutkimuksia voidaan tehdä useilla eri menetelmillä. Kosteuskartoitukset ja -mittaukset suoritetaan tarpeiden mukaan pintakosteuskartoituksena ja/tai rakenteiden kosteusmittauksina. Tarkempia mittaustapoja ovat betonirakenteista tehtävät porareikämittaus ja näytepalamittaus. Puisten rakennusmateriaalien kosteusmittauksessa käytetään piikkimittaria. Muovimaton alta kosteuden määrä voidaan mitata viiltomittauksella. 

Kosteuskartoitus

Pintakosteuskartotus tehdään rikkomatta rakenteiden pintaa pintakosteusmittaria käyttäen, jolloin saadaan suuntaa-antavaa tietoa rakenteen pintakerrosten kosteustilanteesta. Liiallinen kosteus rakenteissa ja niiden pinnoilla aiheuttaa lähes poikkeuksetta rakenteiden kosteus-, tai mikrobivaurioitumisen ja useimmiten myös sisäilmaongelman. Kosteuskartoituksen perusteella voidaan tehdä entistä tarkempia suunnitelmia rakenteiden mahdollisista lisämittauksista.

Pintakosteuskartoitus
Pintakosteuskartoitus
Mittaus betonirakenteesta
Mittaus betonirakenteesta

Kosteusmittaus rakenteesta

Tarkemmat mittaustavat edellyttävät rakenteita rikkovan mittauksen.

Porareikä menetelmä

Rakenteisiin porataan 16 mm halkaisijaltaan olevia reikiä, joihin asennetaan muoviset mittaholkit. Poraussyvyys määräytyy rakenteen paksuuden mukaan. Mittaholkin ja rakenteen väli tiivistetään huolellisesti ja mittaholkki tulpataan. Mittausreiän kosteuden annetaan tasoittua kolmen vuorokauden ajan ennen mittausta. Mittausholkkiin asennetaan mittauspää, jonka annetaan olla mittausholkissa 1-2 tuntia ennen mittausta. Lämpötilan ollessa 15-25 Celsiusta, saadaan rakenteiden suhteellinen kosteus mitattua luotettavasti.

Koepala menetelmä

Rakenteesta (betoni) otetaan tietyltä syvyydeltä koepaloja piikkaamalla betonia. Koepalat laitetaan koeputkeen, johon asennetaan mittauspää. Koeputken ja mittauspään saumakohta tiivistetään huolellisesti. Betonin suhteellinenkosteus saadaan 12 tunnin päästä mittauksesta. Näytepalamittaus voidaan tehdä kohteen lämpötilan ollessa -20 - +80 C.

Lämpökuvaus

 Kosteusvaurion laajuuden tutkimisessa käytetään tarpeen mukaan lämpökuvausta. Lämpökuvauksella havainnollistetaan lämpötilaeroja rakenteissa ja sen avulla pystytään useimmissa tapauksissa paljastamaan ja havainnollistamaan rakennuksen kostea kohta.

Kuva kosteusvauriosta
Kuva kosteusvauriosta

Kuva kosteusvauriosta

   Takaisin