Kosteusmittaukset

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Uudellamaalla

Kosteusmittaus paljastaa onko rakenteessa liikaa kosteutta

Rakenteissa piilevän kosteuden tutkimuksia voidaan tehdä useilla eri menetelmillä. Kosteusmittaukset ja -kartoitukset suoritetaan tarpeen mukaan pintakosteusmittauksina ja/tai rakenteiden kosteusmittauksina.

Pintakosteusmittaus
Pintakosteusmittaus

Kosteusmittaus rakenteen pinnasta

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittauksessa tutkimus tehdään rakenteen pinnasta rakennetta rikkomatta. Pintamittauksella selvitetään märkätilan, kuten kylpyhuoneen, suihkutilan, saunan tai muun tilan kosteustilanne. Liiallinen kosteus rakenteissa ja niiden pinnoilla aiheuttaa poikkeuksetta rakenteiden kosteus-, tai mikrobivaurioitumisen ja useimmiten myös sisäilmaongelman. Pintamittauksena tehty kartoitus antaa nopeasti selkeän kuvan tutkittujen tilojen kunnosta.

Lue lisää kosteuskartoituksesta

Rakenteiden kosteusmittaus

Kosteuden mittaaminen rakenteen sisältä edellyttää rakenteita rikkovan mittaustavan. Rakenteista tehtävät kosteusmittaukset tehdään joko suhteellisen kosteuden mittauksina tai materiaalin kosteuspitoisuuden mittauksina. Tarkempia rakenteista tehtäviä mittaustapoja ovat betonirakenteista tehtävät porareikämittaus ja näytepalamittaus. Puisten rakennusmateriaalien kosteusmittauksessa käytetään piikkimittaria. Muovimaton alta kosteuden määrää voidaan mitata viiltomittauksella.

Rakenteen kosteusmittaus
Rakenteen kosteusmittaus

Kosteusmittaus rakenteesta

Pintakosteusmittaus  Kosteusmittaus taloyhtiössä  Kylpyhuoneen kosteusmittaus  Rakenteiden kosteusmittaus Porareikämittaus Viiltomittaus

   Alkuun