Epäiletkö homeongelmaa?

Homekoira haistaa homeen pintaa syvemmältä

Homekoiran suorittama tutkimus on nopea ja edullinen tapa paikantaa homeen haju

Homekoiran käyttäminen on yksi tehokkaimmista tavoista tutkia mahdollista homeongelmaa. Koulutettu homekoira auttaa selvittämään onko kyse homeesta. Homekoirat on koulutettu tunnistamaan sädesieni sekä yleisimmät homelajit, jotka esiintyvät tavallisimmin kosteusvauriorakenteissa. Homekoira haistaa myös kuivuneen homeen, jota ei voi havaita kosteusmittareilla. Hometta voi olla myös silloin, vaikka se ei ole silmin nähtävissä eivätkä kaikki mikrobikasvustot  vättämättä haise. Homekoiratutkimus on paikallaan, jos esimerkiksi suunnittelet asunnon hankintaa tai muusta syystä haluat selvittää onko asunnossa tai talossa hometta. Selvittäminen kannattaa aloittaa homekoirilla tutkimalla löytyykö rakenteista mikrobivaurioita. Homekoiran tekemästä työstä on apua esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä. Homekoiratutkimuksen tavoitteena on selvittää esiintyykö tutkittavassa kohteessa mikrobiperäisiä hajuja. Homekoirien käyttö perustuu niiden hyvään hajuaistiin ja siihen että koirat on koulutettu tunnistamaan kosteusvauriomikrobit eri rakennusmateriaaleista. Homekoirien suorittama tutkimus on luotettava tapa paikallistaa asunnossa mahdollisesti esiintyvät mikrobiperäiset hajut pintoja rikkomatta.

Tarkastuksen kulku

Tarkastus sisältää alkukartoituksen, olosuhteiden mittauksen, homekoiratutkimuksen sekä tarvittaessa muut tutkimukset erikseen sovittaessa. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan tilaajalle sähköpostitse. Palvelu on luottamuksellista ja raportointi tapahtuu ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välillä.  

Ennen tarkastusta

Valmistautuminen

Aluksi teh­dään haas­tat­te­lu, jos­sa käy­dään lä­pi ra­ken­nuk­sen  perustiedot ja korjaushistoria. Olisi hyvä jos tutkittavista tiloista on pohjapiirustus käytettävissä. Homekoiratarkastusta varten
kannattaa varata aikaa 1- 2 tuntia.

Kohteessa

Huonekalut ja tavarat siirretään pois seinän vierustoilta, jotta koira pääsee kunnolla tutkimaan tilat. Herkästi rikkoutuvat esineet ja lemmikit siirretään tarkastuksen ajaksi pois tarkastettavista tiloista. Ilmanvaihto saa olla päällä normaalitilassa eikä tiloja tarvitse tuulettaa mitenkään erityisemmin. Ennen tarkastuksen alkua käydään tutkittavat tilat asiakkaan kanssa läpi ilman koiraa ja varmistetaan koiralle mahdollisimman esteetön kulku ja tutkimismahdollisuus.


Tutustu tilaajan ohjeeseen

Valmistautuminen tarkastukseen
Valmistautuminen tarkastukseen
Tarkastus koiralla
Tarkastus koiralla

Tarkastus koiran kanssa

Kun tarkastettavat tilat on käyty läpi teh­dään tut­ki­mus koi­ralla. Koi­ra tut­ki­i kohteen huo­ne ker­ral­laan. Asia­kas saa olla mukana seuraamassa koiran työskentelyä. Kohdat, joissa koira reagoi,   valokuvataan sekä merkitään pohjapiirustukseen jos sellainen on käytettävissä. Pohjapiirustukseen merkityt koiran ilmaisukohdat  auttavat hahmottamaan kokonaiskuvaa ja mahdollisen ongelman sijaintia sekä helpottavat näin myös jatkotutkimuksia.  


Tarkastuksen jälkeen

Heti paikan päällä asiakas saa suullisen palautteen tarkastuksesta ja koiran mahdollisesti merkkaamat kohdat käydään yhdessä läpi. Asiakas saa viikon sisällä tarkastuksesta kattavan raportin, johon homekoiran mahdolliset ilmaisukohdat on kuvattu ja merkitty.

Raportti homekoiratutkimuksesta
Raportti homekoiratutkimuksesta

    

Alkuun