Tutkimus homekoiralla

Homekoira apuna sisäilmaongelmien tutkimisessa

Homekoiratutkimuksen tavoitteena on selvittää esiintyykö tutkittavassa kohteessa mikrobiperäisiä hajuja.
Jos esimerkiksi suunnittelet asunnon hankintaa tai muusta syystä haluat selvittää onko asunnossa tai talossa hometta, niin selvittäminen kannattaa aloittaa homekoirilla tutkimalla löytyykö rakenteista mikrobivaurioita.  Homekoirien käyttö perustuu niiden hyvään hajuaistiin ja siihen että koirat on koulutettu tunnistamaan kosteusvauriomikrobit eri rakennusmateriaaleista. Homekoiran suorittama tutkimus on nopea ja edullinen tapa paikantaa homevaurio rakenteita rikkomatta.

Tutkimuksen kulku

Tutkimus sisältää alkukartoituksen, homekoiratutkimuksen ja kattavan loppuraportin. Palvelu on luottamuksellista ja raportointi tapahtuu ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välillä. 
 

   Ennen tutkimusta

                                                                                 Valmistautuminen

Aluksi teh­dään haas­tat­te­lu, jos­sa käy­dään lä­pi kohteen perustiedot ja korjaushistoria. Olisi hyvä jos tutkittavista tiloista on pohjapiirustus käytettävissä. Homekoiratutkimusta varten kannattaa varata aikaa 1- 2 tuntia.

                                                                                        Kohteessa

Huonekalut ja tavarat siirretään pois seinän vierustoilta, jotta koira pääsee kunnolla tutkimaan tilat. Herkästi rikkoutuvat esineet ja lemmikit siirretään tarkastuksen ajaksi pois tarkastettavista tiloista. Ilmanvaihto saa olla päällä normaalitilassa eikä tiloja tarvitse tuulettaa. Ennen tarkastuksen alkua käydään tutkittavat tilat asiakkaan kanssa läpi ilman koiraa ja varmistetaan koiralle mahdollisimman esteetön kulku ja tutkimismahdollisuus.

Tutustu tilaajan ohjeeseen

Valmistautuminen tutkimukseen
Valmistautuminen tutkimukseen
Tarkastus koiran kanssa
Tarkastus koiran kanssa

Tarkastus koiran kanssa

Kun tarkastettavat tilat on käyty läpi teh­dään tut­ki­mus koi­ralla. Koi­ra tut­ki­i kohteen huo­ne ker­ral­laan. Asia­kas saa olla mukana seuraamassa koiran työskentelyä. Koiran ilmaisukohdat kirjataan ylös ja merkitään pohjapiirustukseen jos sellainen on käytettävissä. Tämä auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja mahdollisen ongelman sijaintia ja helpottaa jatkotutkimuksia. Homekoiran ilmaisuista tulee huomioida se, että koira voi paikallistaa hajun eri paikasta, kuin missä hajun todellinen lähde on. Homekoira ilmaisee vain sen kohdan missä haju on. 


Tutkimuksen jälkeen

Lo­puk­si käydään vielä läpi koi­ran mah­dol­li­set merkkaukset keskustellen. Asiakas saa viikon sisällä tutkimuksesta kattavan raportin, johon mahdolliset ilmaisukohdat on kuvattu ja merkitty.


Raportti tutkimuksesta
Raportti tutkimuksesta

    Alkuun