Homekoira

Helsinki-Espoo-Vantaa-Uusimaa

Tarkasta tilat homekoiralla, jos epäilet hometta

Homekoiratutkimukset Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Uudellamaalla

Jos esimerkiksi suunnittelet asunnon hankintaa tai muusta syystä haluat selvittää onko asunnossa tai talossa hometta, niin selvittäminen kannattaa aloittaa homekoirilla tutkimalla löytyykö rakenteista mikrobivaurioita. Homekoirien käyttö perustuu niiden hyvään hajuaistiin ja siihen että koirat on koulutettu tunnistamaan kosteusvauriomikrobit eri rakennusmateriaaleista. Homekoiran käyttäminen on edullinen ja luotettava tapa tutkia mahdollista homeongelmaa ja välttää rakenteiden turha purkaminen.

Tarkastuksen kulku

Tarkastus sisältää alkukartoituksen, homekoiratutkimuksen ja kattavan loppuraportin. Palvelu on luottamuksellista ja raportointi tapahtuu ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välillä. 
 

   Ennen tarkastusta

                                                                                

Valmistautuminen

Aluksi teh­dään haas­tat­te­lu, jos­sa käy­dään lä­pi ra­ken­nuk­sen perustiedot ja korjaushistoria. Olisi hyvä jos tutkittavista tiloista on pohjapiirustus käytettävissä. Homekoiratarkastusta varten kannattaa varata aikaa 1- 2 tuntia.

Kohteessa

Huonekalut ja tavarat siirretään pois seinän vierustoilta, jotta koira pääsee kunnolla tutkimaan tilat. Herkästi rikkoutuvat esineet ja lemmikit siirretään tarkastuksen ajaksi pois tarkastettavista tiloista. Ilmanvaihto saa olla päällä normaalitilassa eikä tiloja tarvitse tuulettaa mitenkään erityisemmin. Ennen tarkastuksen alkua käydään tutkittavat tilat asiakkaan kanssa läpi ilman koiraa ja varmistetaan koiralle mahdollisimman esteetön kulku ja tutkimismahdollisuus.

Tutustu tilaajan ohjeeseen


Valmistautuminen tarkastukseen
Valmistautuminen tarkastukseen
Tarkastus koiran kanssa
Tarkastus koiran kanssa

Tarkastus koiran kanssa

Kun tarkastettavat tilat on käyty läpi teh­dään tut­ki­mus koi­ralla. Koi­ra tut­ki­i kohteen huo­ne ker­ral­laan. Asia­kas saa olla mukana seu­r­aamassa koiran työskentelyä. Koiran ilmaisukohdat kirjataan ylös ja merkitään pohjapiirustukseen jos sellainen on käytettävissä. Tämä auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja mahdollisen ongelman sijaintia ja helpottaa jatkotutkimuksia.  


Tarkastuksen jälkeen

Lo­puk­si käydään vielä läpi koi­ran mah­dol­li­set merkkaukset keskustellen. Asiakas saa viikon sisällä tarkastuksesta kattavan raportin, johon mahdolliset ilmaisukohdat on kuvattu ja merkitty.


Raportti tarkastuksesta
Raportti tarkastuksesta

 outo haju - tunkkainen haju - vanhan talon haju - epämääräinen oireilu - pistävä haju - maakellarin haju - hometalon haju - home oireita

    Alkuun