Asunnossa hometta?

Homekoira Espoo

Tarkastus homekoiralla

Jos esimerkiksi suunnittelet asunnon hankintaa tai muusta syystä haluat selvittää onko asunnossa tai talossa hometta, niin selvittäminen kannattaa aloittaa homekoirilla tutkimalla löytyykö rakenteista mikrobivaurioita. Homekoiratutkimuksen tavoitteena on selvittää esiintyykö tutkittavassa kohteessa mikrobiperäisiä hajuja. Homekoirien käyttö perustuu niiden hyvään hajuaistiin ja siihen että koirat on koulutettu tunnistamaan kosteusvauriomikrobit eri rakennusmateriaaleista. Homekoirien suorittama tutkimus on nopea ja edullinen tapa paikantaa homevauriot pintoja rikkomatta.

Tarkastuksen kulku

Tarkastus sisältää alkukartoituksen, homekoiratutkimuksen ja kattavan loppuraportin. Palvelu on luottamuksellista ja raportointi tapahtuu ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välillä. 
 

   Ennen tarkastusta

                                                                                 Valmistautuminen

Aluksi teh­dään haas­tat­te­lu, jos­sa käy­dään lä­pi ra­ken­nuk­sen perustiedot ja korjaushistoria. Olisi hyvä jos tutkittavista tiloista on pohjapiirustus käytettävissä. Homekoiratarkastusta varten kannattaa varata aikaa 1- 2 tuntia.
                                                                      

Kohteessa

Huonekalut ja tavarat siirretään pois seinän vierustoilta, jotta koira pääsee kunnolla tutkimaan tilat. Herkästi rikkoutuvat esineet ja lemmikit siirretään tarkastuksen ajaksi pois tarkastettavista tiloista. Ilmanvaihto saa olla päällä normaalitilassa eikä tiloja tarvitse tuulettaa mitenkään erityisemmin. Ennen tarkastuksen alkua käydään tutkittavat tilat asiakkaan kanssa läpi ilman koiraa ja varmistetaan koiralle mahdollisimman esteetön kulku ja tutkimismahdollisuus.

              Tutustu tilaajan ohjeeseen

Valmistautuminen tarkastukseen
Valmistautuminen tarkastukseen
Tarkastus koiran kanssa
Tarkastus koiran kanssa

Tarkastus koiran kanssa

Kun tarkastettavat tilat on käyty läpi teh­dään tut­ki­mus koi­ralla. Koi­ra tut­ki­i kohteen huo­ne ker­ral­laan. Asia­kas saa olla mukana seu­r­aamassa koiran työskentelyä. Koiran ilmaisukohdat kirjataan ylös ja merkitään pohjapiirustukseen jos sellainen on käytettävissä. Tämä auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja mahdollisen ongelman sijaintia ja helpottaa jatkotutkimuksia.  


Tarkastuksen jälkeen

Lo­puk­si käydään vielä läpi koi­ran mah­dol­li­set merkkaukset keskustellen. Asiakas saa viikon sisällä tarkastuksesta kattavan raportin, johon mahdolliset ilmaisukohdat on kuvattu ja merkitty.


Raportti tarkastuksesta
Raportti tarkastuksesta

hometalon haju - tunkkainen haju - vanhan talon haju - home oireita - pistävä haju - maakellarin haju

    Alkuun