Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hometassun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 20.06.2019. Viimeisin muutos 20.06.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Hometassu
Kurukuja 4 A 6
01280 Vantaa
Y-tunnus: 2965735-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Heikkinen, ari@hometassu.fi, puh. 0400459772

3. Rekisterin nimi

Hometassun verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön tietoinen suostumus
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen hoitoon

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja osoite) ja muut tilattuihin palveluihin ja
asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
toimesta myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

.