Rakenteiden kosteuden mittaajan opinnot on nyt suoritettu

20.04.2020

Rakenteiden kosteuden mittaajan koulutus antaa valmiuksia arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita sekä niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuudelle.