Epäiletkö kosteusvauriota?   

Kosteuskartoitus tehdään tavallisesti asuntokaupan yhteydessä, vesivahingon sattuessa tai kun epäillään kosteusvauriota.


Kosteuskartoituksessa selvitetään yksittäisen tilan tai rakenteen kosteustilanne tai vesivahingon laajuus


Liiallinen kosteus rakenteissa ja niiden pinnoilla aiheuttaa poikkeuksetta rakenteiden kosteus-, tai mikrobivaurioitumisen ja useimmiten myös sisäilmaongelman. Kosteuskartoitus antaa nopeasti selkeän kuvan tutkittujen tilojen kunnosta. Kosteuskartoituksen jälkeen suoritetaan tarvittaessa tarkemmat kosteusmittaukset rakenteesta.

Asuntokaupan yhteydessä

Kosteuskartoitus voidaan tehdä eh­dä asun­non kaik­kiin vesipisteellisiin ti­loi­hin, kyl­py­huo­neeseen, wc-ti­loi­hin, keittiöön ja muihin kosteisiin tiloihin kuten saunaan. Kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kosteusmittauksena rakenteen pintaa rikkomatta.
Sekä ostaja että myyjä saavat selkeän kuvan kartoitettujen tilojen kunnosta.

Pintakosteusmittaus
Pintakosteusmittaus
Kastunut lattia
Kastunut lattia

Vesivahingon sattuessa

Jos asunnossa on ollut vesivahinko, tehdään ensin kosteuskartoitus, jotta vesivahingon laajuus saadaan selvitettyä.

Kosteuskartoituksessa käytetään lämpökameraa ja pintakosteusmittaria kastuneen alueen selvittämiseksi.

Epäilys kosteusvauriosta

Mahdollisen kosteusvaurion merkkejä ovat hajuhavainnot, materiaalien muodonmuutokset, värimuutokset ja pinnoitteiden irtoaminen. Kosteusvaurion tunnistamisessa ja havainnollistamisessa käytetään lämpökuvausta. Lämpökuvauksella havainnollistetaan lämpötilaeroja rakenteissa ja sen avulla pystytään tunnistamaan rakennuksen kostea kohta.

Kuva kosteusvauriosta
Kuva kosteusvauriosta

Kuva kosteusvauriosta

   Alkuun