Kosteuskartoitukset

Helsingissä-Espoossa-Vantaalla-Uudellamaalla

Kosteuskartoitus tehdään asuntokaupan yhteydessä, vesivahingon sattuessa tai kun epäillään kosteusvauriota.


Kosteuskartoituksessa selvitetään yksittäisen tilan tai kohdan kosteustilanne tai vesivahingon laajuus


Liiallinen kosteus rakenteissa ja niiden pinnoilla aiheuttaa poikkeuksetta rakenteiden kosteus-, tai mikrobivaurioitumisen ja useimmiten myös sisäilmaongelman. Kosteuskartoitus antaa nopeasti selkeän kuvan tutkittujen tilojen kunnosta. Kosteuskartoituksen jälkeen suoritetaan tarvittaessa tarkemmat kosteusmittaukset rakenteesta.

Lue lisää kosteusmittauksesta

Asuntokaupan yhteydessä

Kosteuskartoitus voidaan tehdä eh­dä asun­non kaik­kiin vesipisteellisiin ti­loi­hin, kyl­py­huo­neeseen, wc-ti­loi­hin, keittiöön ja muihin kosteisiin tiloihin kuten saunaan. Kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kosteusmittauksena rakenteen pintaa rikkomatta.
Sekä ostaja että myyjä saavat selkeän kuvan kartoitettujen tilojen kunnosta.

Kosteuskartoitus
Kosteuskartoitus

Pintakosteuskartoitus

Allaskaapin kastunut lattia
Allaskaapin kastunut lattia

Vesivahinko keittiön allaskaapissa

Vesivahingon sattuessa

Jos asunnossa on ollut vesivahinko, tehdään ensin kosteuskartoitus, jotta vesivahingon laajuus saadaan selvitettyä. Kosteuskartoituksessa käytetään lämpökameraa ja pintakosteusmittaria kastuneen alueen selvittämiseksi.

Epäily kosteusvauriosta

Mahdollisen kosteusvaurion merkkejä ovat hajuhavainnot, materiaalien muodonmuutokset, värimuutokset ja pinnoitteiden irtoaminen. Kosteusvaurion tunnistamisessa ja havainnollistamisessa käytetään lämpökuvausta. Lämpökuvauksella havainnollistetaan lämpötilaeroja rakenteissa ja sen avulla pystytään tunnistamaan rakennuksen kostea kohta.

Lämpökameran kuva kosteusvauriosta
Lämpökameran kuva kosteusvauriosta

Lämpökameran kuva katossa olevasta kosteusvauriosta

Epäiletkö kosteusvauriota?

Asunnon kosteuskartoitus - Vesivahingon kosteuskartoitus - Märkätilan kosteuskartoitus - Kosteuskartoitus taloyhtiössä - Kylpyhuoneen kosteuskartoitus

   Alkuun